دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 171، فروردین و اردیبهشت 1400 
مروری بر ترکیبات بازدارنده شعله برای رزین‌های اپوکسی

صفحه 3-27

10.22063/jipst.2021.1790

جمشید کمالی‌پور؛ محمدحسین بهشتی؛ محمدجلال‌الدین ظهوریان مهر


شکل‌شناسی و خواص الکتروشیمیایی الکترولیت پلیمری ژل‌مانند بر پایه آمیخته PVDF-HFP/PEO

صفحه 55-68

10.22063/jipst.2021.1793

پدرام منافی؛ حسین نازکدست؛ سپیده گماری؛ محمدرضا منافی؛ سارا صدیقی؛ لوکا برتولی؛ لوکا ماگاگنین