اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار مجله علوم و تکنولوژی پلیمر

   - اطلاع رسانی و نشر تازه‌ترین نتایج پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی علمی و صنعتی

    - کمک به پیشرفت و گسترش علم پلیمر و توسعه مرزهای دانش به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه

   - کمک به برنامه‌ها و طرح‌های ملی در زمینه توسعه علوم و فناوری پلیمر و جلوگیری از انجام پژوهش‌­های تکراری

    - ایجاد ارتباط علمی مناسب و همکاری و هم­سویی بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنایع پلیمری کشور

    - ایجاد عرصه‌ای برای تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی- پژوهشی و دانشجویی کشور

 

چشم انداز

    "کسب جایگاه نشریه‌­ای علمی پژوهشی و پایگاهی مطمئن و مستند با مراجعه قابل توجه و پراستناد"