واژه‌نامه پلیمر

انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران به‌همت دل­سوزان و زبدگان علوم و مهندسی پلیمر در سال 1376 بنیان نهاده شد. از جمله دغدغه های ارزشمند بنیانگذاران انجمن، پاسداشت زبان فارسی بود که حاصل آن در 1389 در قالب ویرایش اول واژه ­نامه پلیمر حاوی بیش از 3000 معادل انگلیسی-فارسی و فارسی-انگلیسی شد. انجمن در راستای یکسان­ سازی و انتخاب بهترین واژه تعداد 1200 واژه جدید را معادل‌یابی و به گنجینه قبلی اضافه کرد. درضمن، محتوای پیشین آن نیز بازبینی و ­به‌روزرسانی شده است. همچنین، در دو سال اخیر هماهنگی ­هایی نیز با کمیته واژه­گزینی پلیمر فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ­عمل آمده است. امید است این مجموعه با استفاده گسترده و بازخوردهای میان پژوهشگران و کمیته واژه ­گزینی انجمن، روز به روز پویاتر و تکمیل تر شود.

 

        دسترسی به واژه‌نامه پلیمر در پیوست