اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 443
تعداد پذیرش 149
تعداد عدم پذیرش 192

مقالات منتشر شده (از سال 1366)
تعداد مقالات 1258
تعداد مشاهده مقاله 6778668
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3713034
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 153 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 49 روز
درصد پذیرش 34 %