واژه‌نامه پلیمر

تدوین واژه‌نامه پلیمر با آغاز فعالیت مجله علوم و تکنولوژی پلیمر زیر نظر هیئت تحریریه این مجله در سال ۱۳۷۶ آغاز شد. از آن پس، کار تدوین  با افزودن واژه‌های جدید به‌کار رفته در مقالات این نشریه و بحث و بررسی در هیئت تحریریه گسترش یافت. هم اکنون واژه‌نامه پلیمر با بیش از ۳۰۰۰ واژه با هدف یکسان‌سازی زبان علمی و ایجاد زمینه‌ای برای اتخاذ زبانی مشترک برای عرضه مفاهیم علمی توسط انجمن پلیمر ایران به شکل کتاب انتشار یافته است. از این رو، از تمام مؤلفان محترم درخواست می‌شود تا در تدوین و تنظیم مقاله خود از این واژه‌نامه بهره گیرند.

 

بخشی از این واژه‌نامه در فایل پیوست قابل دسترس است.