دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 184، خرداد و تیر 1402، صفحه 105-206 
مدل‌سازی چندمقیاسی خواص مکانیکی آمیزه رویه تایر سبز

صفحه 177-189

10.22063/jipst.2023.3410.2242

محمد برغمدی؛ محمد کرابی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ قاسم نادری


اثر گلیسرول در قطعه‌های نرم و سخت بر خواص پلی یورتان حافظه شکلی

صفحه 191-203

10.22063/jipst.2023.3409.2241

مهدی سخاوی؛ رضا لطفی مایان سفلی؛ مصطفی رضایی؛ پیمان نقوی ایلخچی