دوره و شماره: دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 417-508 
سنتز و شناسایی ریزبالن‌های با چگالی کم بر پایه پلی‌متیل متاکریلات

صفحه 467-475

10.22063/jipst.2013.855

سعید بیگی بروجنی؛ محمد عطایی؛ عزیزا... نودهی؛ محمد فردوسی؛ کیوان نصرت زادگان